Håvard Amund Viervoll starter som vikar for fastlegene ved Trollåsen legesenter. Han vil jobbe ved fravær pga sykdom, kurs, etterutdanning og lignende.

Det betyr at du kan bli tilbudt time hos Håvard hvis din fastlege ikke er tilstede.

Viervoll er uteksaminert fra NTNU. Han har hatt turnustjeneste ved AHUS, og ved Toppenhaug legesenter i kommunen.