Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Trollåsen Legesenter asAktuelt

Trollåsen legesenter tilbyr IKKE rekvirering av Janssen vaksine

13. juni 2021

Trollåsen legesenter følger de faglige anbefalingene fra både Folkehelseinstituttet og legeforeningen, og tilbyr ikke rekvirering av Janssen vaksine.

Vi ber om at du ikke tar kontakt for dette, da det vil ta tid fra andre medisinske problemstillinger.

Ifølge regjeringen vil vaksine bli tilbudt ved private leger og vaksinasjonsklinkker. Vi anbefaler at de som ønsker en vurdering for Janssen vaksine følger med helsenorge.no for informasjon om tilbydere.

Ordinær drift med smittevernstiltak

3. juni 2021

Legesenteret er åpent som vanlig, men vi ber alle om å følge gjeldende smittervernsråd ved oppmøte.

- Alle pasienter skal bruke munnbind på legesenteret og ved opphold på venterom. Hold 1m avstand til andre hvis du venter utenfor.

- Maks 5 stk på venterommet. Respekter oppmerkingen for å holde tilstrekkelig avstand. Hvis det er fullt på venterommet, vent ute og du vil bli ropt opp derfra.

- Håndhygiene ved ankomst. Håndsprit eller håndvask

IKKE møt opp uanmeldt ved symptomer på infeksjon. (hoste, sår hals, feber,tungpust e.l) Ta først kontakt på telefon for vurdering. 

ENDRET DRIFT VED TROLLÅSEN LEGESENTER

1. februar 2021

Vedrørende utbrudd av mutert Corona virus i Nordre Follo kommune: 

Trollåsen legesenter vil være åpent for nødvendig fremmøte for legebesøk.

De fleste andre konsultasjoner vil gjennomføres som telefon-/e-konsultasjon.   Pasienten blir da ringt opp av legen.  Tidligere oppsatt konsultasjon gjøres inntil videre om til telefon-/e-konsultasjon, til tidligere avtalt tid. 

Vi ber om at det som ikke haster utsettes eller taes som telefonkonsultasjon i en periode framover. 

Ta gjerne kontakt med oss på telefon, vi holder telefonen åpent som vanlig.

Delvis nedstengning

22. januar 2021

VEDRØRENDE UTBRUDD AV MUTERT CORONAVIRUS I NORDRE FOLLO KOMMUNE:

Trollåsen Legesenter vil kun være åpent for nødvendige legebesøk. 

Vi ber om at det som ikke haster, utsettes eller taes som telefonkonsultasjon i en periode framover. 

Ta gjerne kontakt med oss på telefon, vi holder telefonen åpen som vanlig. 

 

Koronavaksine

14. januar 2021

Nordre Follo kommune er nå godt i gang med å vaksinere innbyggerne mot korona i henhold til prioriteringsrekkefølgen fra regjeringen.              

Se kommunens hjemmeside for Koronavaksine for utfyllende informasjon om vaksineringen.

Kommunen tilbyr vaksiner til alle innbyggere over 65 år. Kommunen vil selv stå for vaksinering av disse.  Om du ønsker vaksinen, må du passe på å registrere deg i "Helseboka" på kommunens hjemmeside eller ved å ta kontakt på telefon nummer 94 01 23 10 mellom kl. 09.00 - 14.00 mandag til fredag.

Fastleger skal vaksinere personer i aldersgruppen 18-64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig sykdom (se link til prioriteingsrekkefølge). Vi vet foreløpig ikke når dette vil skje.

 

 

        

INFLUENSAVAKSINE sesongen 2020-2021

1. oktober 2020

Nordre Follo kommune har meddelt at influensavaksinen i år vil bli levert oss i uke 41.

I år kan vi av smittevernhensyn dessverre ikke tilby drop-in for influensavaksinasjon.

Folkehelseinstituttet anbefaler at vaksinasjoner gjennomføres annerledes enn tidligere grunnet smittesituasjonen i samfunnet.

Vi vil i år arrangere vaksinasjonskvelder mandager og tirsdager i oktober, mellom kl. 16.00 og 19.00. Ta kontakt med oss for timeavtale.

I tillegg vil pasienter i risikogruppene kunne bli tilbudt vaksine ved ordinær konsultasjon.

Vi er pålagt av Folkehelseinstituttet å vaksinere personer i risikogruppene først.

Personer utenfor risikogruppene vil få tilbud om vaksinering hos oss etter 1/12-20.

Risikogruppene er i følge Folkehelseinstituttet:

Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

Smitteverntiltak Trollåsen Legesenter

30. mars 2020

Vi vil informere våre pasienter om at vi fortsatt holder åpent for våre pasienter med normal åpningstid.

Trollåsen Legesenter har innført omfattende smitteforebyggende tiltak slik at det skal være trygt for pasienter å komme til oss, spesielt pasienter i risikogruppe for utvikling av alvorlig coronasykdom.

Blant tiltakene kan nevnes

 • Stolene på venteværelset står med 2 meters avstand.
 • Alle leker og blader er tatt bort fra venteværelset.
 • Antibac er tilgjengelig på venteværelset.
 • De ansatte bruker munnbind og vasker hender før og etter hver pasient som kommer inn til oss.
 • Kontoret inne hos legen vaskes med klor etter hver pasient.
 • Dørhåndtak, toiletter og andre berøringspunkter vaskes med klor flere ganger daglig.

Vi ønsker IKKE at pasienter møter på legekontoret dersom vedkommende har hoste, feber, tungpust, sår hals eller andre symptomer på luftveisinfeksjon, eller er i karantene. Kontakt oss da på SMS eller telefon!

Det er imidlertid viktig at pasienter med helseproblemer som trenger legehjelp, ikke nøler med å ta kontakt med oss! Vi skal fortsatt yte helsehjelp til dem som trenger oss.

Det vil være mulig med telefonkonsultasjon og i noen tilfeller også videokonsultasjon.

Koronavirus Informasjonskanaler

14. mars 2020

Nordre Follo kommune

Hvis du mistenker at du er smittet, skal du prøve å ringe fastlegen din først. Tollåsen Legesenter har lagt til rette for videokonsultasjoner (se tidligere melding nedenfor).

Prøv også koronatelefonen til Nordre Follo kommune med telefonnummer 33 200 993, dersom du ikke kommer igjennom. Den er betjent fra kl. 8.00 til 15.30.

Hvis det er akutt, ring legevakten på 116 117.

 

Nasjonal koronatelefon

Har du generelle spørsmål om korona, smittefare, reiseråd eller lignende, skal du ringe den nasjonale korona-telefonen til Folkehelseinstituttet på nummer 815 55 015. 

 

Folkehelseinsituttets råd til befolkningen

Råd og informasjon til befolkningen om nytt koronavirus (coronavirus)

Pasienter med symptomer på luftveisinfeksjon

14. mars 2020

I tråd med føre-var prinsippet må vi nå ta høyde for at alle pasienter som henvender seg med luftveissymptomer har en viss risiko for å være smittet av koronavirus (covid-19). Det er derfor viktig å hindre at pasienter i denne gruppen kommer uanmeldt til legekontoret, der det kan være pasienter som er spesielt sårbare for infeksjon med koronavirus.

Et tiltak er at vi har høyere terskel for hvem som skal ha konsultasjon hos oss ved tegn til luftveisinfeksjon. Pasienter med mer alvorlige tegn på luftveisinfeksjon må alltid ringe oss eller legevakt (116117) først, for å avklare hvordan de skal tas hånd om. 

Ved fare for liv og helse, ring 113.

Videokonsultasjon ved Trollåsen Legesenter as

14. mars 2020

Det er nå mulig å gjennomføre videokonsultasjon med lege ved Trollåsen Legesenter, hvis vi vurderer at slik konsultasjon er forsvarlig.

Du kan sende forespørsel om slik konsultsjon på SMS eller telefon.

Alt du trenger er en smarttelefon med kamera. Eventuelt kan du bruke nettbrett.

 • Du får tilsendt en lenke fra oss på SMS. Lenken åpner du på din smarttelefon eller nettbrett. De trenger ikke laste ned noen app.
 • Du identifiserer deg først med BankId. Så blir du sendt til et digitalt venterom, hvor du venter inntil legen er klar for videosamtalen.
 • Når legen ringer deg opp, opprettes en sikker, kryptert forbindelse mellom dere, slik at videosamtalen oppfyller kravene i Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten.
 • Du må sørge for å være tilgjenelig i god tid før avtalt videokonsultasjon. Det kan være noe ventetid under nåværende omstendgiheter.

Du vil motta faktura for konsultsjonen etter gjeldende takster + fakturagebyr (takster i forhold til Normaltariffen).

Les flere nyheter