Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk men det nye Koronaviruset?

Ta kontakt med lege på telefon for råd og avtale om undersøkelse: 

   - Ring fastlegen din

   - Ring legevakt på telefon 116117

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftsveisinfeksjoner; som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. 

Kontakt lege på telefon hvis du har slike symptomer og har vært i minst èn av følgende situasjoner: 

Har vært i et område med vedvarende spredning av Koronaviruset de siste 14 dagene, 

Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med Koronavirus i løpet av de siste 14 dagene.