Vi vil informere våre pasienter om at vi fortsatt holder åpent for våre pasienter med normal åpningstid.

Trollåsen Legesenter har innført omfattende smitteforebyggende tiltak slik at det skal være trygt for pasienter å komme til oss, spesielt pasienter i risikogruppe for utvikling av alvorlig coronasykdom.

Blant tiltakene kan nevnes

  • Stolene på venteværelset står med 1 meter avstand.
  • Alle leker og blader er tatt bort fra venteværelset.
  • Antibac er tilgjengelig på venteværelset.
  • De ansatte bruker munnbind og vasker hender før og etter hver pasient som kommer inn til oss.
  • Kontoret inne hos legen vaskes med klor etter hver pasient.
  • Dørhåndtak, toiletter og andre berøringspunkter vaskes med klor flere ganger daglig.

Vi ønsker IKKE at pasienter møter på legekontoret dersom vedkommende har hoste, feber, tungpust, sår hals eller andre symptomer på luftveisinfeksjon, eller er i karantene. Kontakt oss da på SMS eller telefon!

Det er imidlertid viktig at pasienter med helseproblemer som trenger legehjelp, ikke nøler med å ta kontakt med oss! Vi skal fortsatt yte helsehjelp til dem som trenger oss.

Det vil være mulig med telefonkonsultasjon og i noen tilfeller også videokonsultasjon.