Nordre Follo kommune har meddelt at influensavaksinen i år vil bli levert oss i uke 41.

I år kan vi av smittevernhensyn dessverre ikke tilby drop-in for influensavaksinasjon.

Folkehelseinstituttet anbefaler at vaksinasjoner gjennomføres annerledes enn tidligere grunnet smittesituasjonen i samfunnet.

Vi vil i år arrangere vaksinasjonskvelder mandager og tirsdager i oktober, mellom kl. 16.00 og 19.00. Ta kontakt med oss for timeavtale.

I tillegg vil pasienter i risikogruppene kunne bli tilbudt vaksine ved ordinær konsultasjon.

Vi er pålagt av Folkehelseinstituttet å vaksinere personer i risikogruppene først.

Personer utenfor risikogruppene vil få tilbud om vaksinering hos oss etter 1/12-20.

Risikogruppene er i følge Folkehelseinstituttet:

Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.