Nordre Follo kommune er nå godt i gang med å vaksinere innbyggerne mot korona i henhold til prioriteringsrekkefølgen fra regjeringen.              

Se kommunens hjemmeside for Koronavaksine for utfyllende informasjon om vaksineringen.

Kommunen tilbyr vaksiner til alle innbyggere over 65 år. Kommunen vil selv stå for vaksinering av disse.  Om du ønsker vaksinen, må du passe på å registrere deg i "Helseboka" på kommunens hjemmeside eller ved å ta kontakt på telefon nummer 94 01 23 10 mellom kl. 09.00 - 14.00 mandag til fredag.

Fastleger skal vaksinere personer i aldersgruppen 18-64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig sykdom (se link til prioriteingsrekkefølge).