Vedrørende utbrudd av mutert Corona virus i Nordre Follo kommune: 

Trollåsen legesenter vil være åpent for nødvendig fremmøte for legebesøk.

De fleste andre konsultasjoner vil gjennomføres som telefon-/e-konsultasjon.   Pasienten blir da ringt opp av legen.  Tidligere oppsatt konsultasjon gjøres inntil videre om til telefon-/e-konsultasjon, til tidligere avtalt tid. 

Vi ber om at det som ikke haster utsettes eller taes som telefonkonsultasjon i en periode framover. 

Ta gjerne kontakt med oss på telefon, vi holder telefonen åpent som vanlig.