Pga en teknisk feil i perioden mars 2021 - mai 2021 ble det ikke sendt ut faktura eller lenke til mobilbetaling for flere legetimer i dette tidsrommet. Vår leverandør av fakturatjenester (Convene) har nå rettet opp i feilen. Som en følge av dette vil det i disse dager bli sendt ut krav om egenandel for legetimer tilbake i tid.

Vi beklager at dette kravet kommer så lang tid etter selve konsultasjonen, men dette dreier seg altså om egenandeler som skulle vært fakturert tidligere. Vi har blitt forsikret om at disse fakturaene vil bli sendt ut uten fakturagebyr, samt med informasjon om at det dreier seg om en legetime bak i tid.

Dessverre framkommer ikke dette på sms for mobilbetaling. Hvis man ikke trykker på lenken for mobilbetaling vil man få fakturaen i posten uten gebyr.

Hvis du har mottatt et krav du lurer på om stemmer anbefaler vi at du i første omgang tar kontakt med Convene på TLF: 21 62 73 20