Vi har nå fått årets influensavaksiner, og startet vaksinering. Det er ikke behov for timebestilling i forkant. Ved ønske om influensavaksine trekker man kølapp ved oppmøte, og melder seg i luka.

Influensavaksiner settes også forløpende ved legetime. Hvis du har en timeavtale hos legen om ikke lenge, kan vaksinen settes i forbindelse med legetimen.

Etter gjennomført vaksinasjon må man være til observasjon i minimum 20 minutter.

Sist års støtteordning for influensavaksine ble i år fjernet, og influensavakinen dekkes derfor ikke av frikort. Totalpris for vaksinering inkludert vaksinen er 350 ,-

 

Risikogrupper

Barn og voksne i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i første trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og diabetes type 2.
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt.
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade.
  • nedsatt immunforsvar.
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40).
  • annen alvorlig eller kronisk sykdom som legen din mener kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa.