Sykmelding ved e-konsultasjon har midlertidig vært tillatt i forbindelse med Covid-19-pandemien. Fra 1.juli 2023 har stortinget vedtatt viderføring av denne muligheten, men med begrensinger.

Som hovedregel kan sykemelding kun skrives etter en fysisk undersøkelse av pasienten samme dag som arbeidsuførheten inntreffer.

I noen tilfeller kan sykemelding vurderes over telefon eller elektronisk konsultasjon. Dette gjelder hvis:

1)     Pasienten er kjent for legen

2)     Sykdommen det sykemeldes for må være kjent for legen fra før, eller allerede vært undersøkt for tidligere.

3)     Det må være mulig å vurdere helsetilstanden og funksjonsnedsettelsen over elektronisk konsultasjon

Hvis NAV ber om det, må lege kunne dokumentere at kriteriene for elektronisk sykemelding er til stede.

Det betyr at det er viktig å kontakte legekontoret for en time så raskt som mulig hvis du er i behov for en vurdering av arbeidsuførhet. (sykemelding) Vi oppfordrer til bruk av egenmelding så langt det er mulig.