Fra uke 41 starter vi med influensavaksinering av risikogrupper. 

Er du i risikogruppe kan du møte opp på Trollåsen for "drop-in" ved å trekke kø-lapp. Hvis du har en planlagt legetime, kan vaksinen settes i tilknytning til legetimen.

Vaksinen dekkes ikke av folketrygden eller frikort, og koster 300kr for både vaksinen og vaksinering.

NB: Hvis du har tydelige symptomer på luftveisinfeksjon/forkjølelse skal du ikke møte opp for vaksinering, men vente til du føler deg frisk. Dette er også pga smittevern, ettersom man må vente 20 minutter etter vaksinering.

Følgende grupper er fra folkehelseinsituttet anbefalt å vaksinere seg mor influensa.

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)