Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Trollåsen Legesenter as

 

 

 Aktuelt

Sykdom/sykemelding under ferie

29. juni 2023

Ved behov for dokumentasjon av akutt sykdom under ferie, må du oppsøke lege på feriestedet for en undersøkelse og eventuell sykemelding. Det er viktig at undersøkelsen er på selve tidspunktet for arbeidsuførheten. NAV godtar sykemeldinger fra lege i EØS, men du må sørge for at denne inneholder diagnose og periode for arbeidsuførheten.

Legene ved Trollåsen legesenter har som hovedregel ikke mulighet til å skrive sykemeldinger for sykdom bakover i tid (tilbakedatering). Dette er fordi sykemelding må baseres på en personlig undersøkelse, for å vurdere om kriteriet om full arbeidsuførhet er til stede. Unntaksvis kan sykemelding tilbakedateres hvis det foreligger grundig dokumentasjon, f.eks i form av epikriser etter sykehusopphold i utlandet. Gjennomgang av dette krever en legekonsultasjon.

Vi gjør også oppmerksom på at det fra 1.juli er innstramminger for muligheten til å sykemelde over telefon og video. Se egen informasjon om dette.

Mulighet for sykemelding via elektronisk konsultasjon eller telefonkonsultasjon begrenses etter 1.juli 2023

29. juni 2023

Sykmelding ved e-konsultasjon har midlertidig vært tillatt i forbindelse med Covid-19-pandemien. Fra 1.juli 2023 har stortinget vedtatt viderføring av denne muligheten, men med begrensinger.

Som hovedregel kan sykemelding kun skrives etter en fysisk undersøkelse av pasienten samme dag som arbeidsuførheten inntreffer.

I noen tilfeller kan sykemelding vurderes over telefon eller elektronisk konsultasjon. Dette gjelder hvis:

1)     Pasienten er kjent for legen

2)     Sykdommen det sykemeldes for må være kjent for legen fra før, eller allerede vært undersøkt for tidligere.

3)     Det må være mulig å vurdere helsetilstanden og funksjonsnedsettelsen over elektronisk konsultasjon

Hvis NAV ber om det, må lege kunne dokumentere at kriteriene for elektronisk sykemelding er til stede.

Det betyr at det er viktig å kontakte legekontoret for en time så raskt som mulig hvis du er i behov for en vurdering av arbeidsuførhet. (sykemelding) Vi oppfordrer til bruk av egenmelding så langt det er mulig.

Oppfriskningsdose Covid 19

7. desember 2021

Smittevernstiltak ved luftveissymptomer.

4. november 2021

Ved symptomer på luftveisinfeksjon - dvs forkjølelse, hoste, sår hals, eller lignende:

- Du må ha tatt en hurttigtest på covid-19 før legetimen

- Alle med symptomer på luftveisinfeksjon må bruke munnbind for å forebygge smittespredning av andre virusinfeksjoner