Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Trollåsen Legesenter as

HELSENORGE

Trollåsen legesenter er nå tilkoblet www.helsenorge.no

 

Vi oppfordrer alle våre pasienter til å bruke helsenorge til:

 • Timebestilling
 • Fornyelse av resepter
 • Meldinger til resepsjonen
 • Lese meldinger fra legen
 • Noen av legene tilbyr e-konsultasjon (Legetime der kommunikasjonen er skriflig)

Les mer om de forskjellige tjenestene her

 

Kommunikasjon via helserespons og SMS avsluttes:

Det er ikke lenger mulig å kontakte oss vis SMS eller tjenesten helserespons. For å unngå misforståelser så anbefaler vi våre pasienter å slette appen helserespons på sin telefon og heller installere appen HELSENORGEAktuelt

Helsenorge.no erstatter besoklegen.no

7. mai 2024

Elektronisk timebestilling, reseptfornyelse og e.konsultasjon med Dr.Eggesvik skjer nå via tjenesten på helsenorge.no Besoklegen.no vil ikke lenger fungere

Lege Rebecca Lumb Sannum har overtatt Kåre Solvåg sin praksis fom 01/02/2024

8. februar 2024

Kåre Solvåg har fra 01/02/2024 avsluttet sin praksis

8. februar 2024

Influensavaksinering 2023

4. oktober 2023

Fra uke 41 starter vi med influensavaksinering av risikogrupper. 

Er du i risikogruppe kan du møte opp på Trollåsen for "drop-in" ved å trekke kø-lapp. Hvis du har en planlagt legetime, kan vaksinen settes i tilknytning til legetimen.

Vaksinen dekkes ikke av folketrygden eller frikort, og koster 300kr for både vaksinen og vaksinering.

NB: Hvis du har tydelige symptomer på luftveisinfeksjon/forkjølelse skal du ikke møte opp for vaksinering, men vente til du føler deg frisk. Dette er også pga smittevern, ettersom man må vente 20 minutter etter vaksinering.

Følgende grupper er fra folkehelseinsituttet anbefalt å vaksinere seg mor influensa.

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

Sykdom/sykemelding under ferie

29. juni 2023

Ved behov for dokumentasjon av akutt sykdom under ferie, må du oppsøke lege på feriestedet for en undersøkelse og eventuell sykemelding. Det er viktig at undersøkelsen er på selve tidspunktet for arbeidsuførheten. NAV godtar sykemeldinger fra lege i EØS, men du må sørge for at denne inneholder diagnose og periode for arbeidsuførheten.

Legene ved Trollåsen legesenter har som hovedregel ikke mulighet til å skrive sykemeldinger for sykdom bakover i tid (tilbakedatering). Dette er fordi sykemelding må baseres på en personlig undersøkelse, for å vurdere om kriteriet om full arbeidsuførhet er til stede. Unntaksvis kan sykemelding tilbakedateres hvis det foreligger grundig dokumentasjon, f.eks i form av epikriser etter sykehusopphold i utlandet. Gjennomgang av dette krever en legekonsultasjon.

Vi gjør også oppmerksom på at det fra 1.juli er innstramminger for muligheten til å sykemelde over telefon og video. Se egen informasjon om dette.

Mulighet for sykemelding via elektronisk konsultasjon eller telefonkonsultasjon begrenses etter 1.juli 2023

29. juni 2023

Sykmelding ved e-konsultasjon har midlertidig vært tillatt i forbindelse med Covid-19-pandemien. Fra 1.juli 2023 har stortinget vedtatt viderføring av denne muligheten, men med begrensinger.

Som hovedregel kan sykemelding kun skrives etter en fysisk undersøkelse av pasienten samme dag som arbeidsuførheten inntreffer.

I noen tilfeller kan sykemelding vurderes over telefon eller elektronisk konsultasjon. Dette gjelder hvis:

1)     Pasienten er kjent for legen

2)     Sykdommen det sykemeldes for må være kjent for legen fra før, eller allerede vært undersøkt for tidligere.

3)     Det må være mulig å vurdere helsetilstanden og funksjonsnedsettelsen over elektronisk konsultasjon

Hvis NAV ber om det, må lege kunne dokumentere at kriteriene for elektronisk sykemelding er til stede.

Det betyr at det er viktig å kontakte legekontoret for en time så raskt som mulig hvis du er i behov for en vurdering av arbeidsuførhet. (sykemelding) Vi oppfordrer til bruk av egenmelding så langt det er mulig.

Oppfriskningsdose Covid 19

7. desember 2021

Smittevernstiltak ved luftveissymptomer.

4. november 2021

Ved symptomer på luftveisinfeksjon - dvs forkjølelse, hoste, sår hals, eller lignende:

- Du må ha tatt en hurttigtest på covid-19 før legetimen

- Alle med symptomer på luftveisinfeksjon må bruke munnbind for å forebygge smittespredning av andre virusinfeksjoner